Skip to content

Böcker

  • With Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebaek and Lars Svedberg. Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar. Stockholm: SNS Förlag, 2013
  • Tilliten i det moderna Sverige. Den dumme svensken och andra mysterie.(editor).  Stockholm: SNS förlag, 2009.

Bokkapitel

  • ”Den dumme svensken och allemansrättens magi.” In Lars Trägårdh (editor). Tilliten i det moderna Sverige. Den dumme svensken och andra mysterier. Stockholm: SNS förlag, 2009.
  • “The Historical Incubators of Trust in Sweden: From the Rule of Blood to the Rule of Law” in Marta Reuter, Filip Wijkström and Bengt Kristensson Uggla (eds.), Trust and Organizations: Confidence across Borders. New York: Palegrave Macmillan, 2013.

Publikationer inom

Böcker

  • With Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebaek and Lars Svedberg. Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar. Stockholm: SNS Förlag, 2013
  • Tilliten i det moderna Sverige. Den dumme svensken och andra mysterie.(editor).  Stockholm: SNS förlag, 2009.

Bokkapitel

  • ”Den dumme svensken och allemansrättens magi.” In Lars Trägårdh (editor). Tilliten i det moderna Sverige. Den dumme svensken och andra mysterier. Stockholm: SNS förlag, 2009.
  • “The Historical Incubators of Trust in Sweden: From the Rule of Blood to the Rule of Law” in Marta Reuter, Filip Wijkström and Bengt Kristensson Uggla (eds.), Trust and Organizations: Confidence across Borders. New York: Palegrave Macmillan, 2013.

Publikationer inom