Skip to content

Social tillit Tillitsbarometern

Ett genomgående tema i boken Är svensken människa var den synbart paradoxala blandningen av kollektivistiska och individualistiska drag i  det svenska samhället. Detta ledde Lars Trägårdh att börja fundera mer kring just den svenska tillitens väsen och förutsättningar, något som i sin tur ledde till ett nytt forskningsprojekt där Lars Trägårdh tillsammans med andra forskare vid Ersta Sköndal högskola utvecklade  ett forskningsprogram kring social tillit i Sverige .

Denna forskning har bland annat resulterat i antologin Tillit i det moderna Sverige – den dumme svensken och andra mysterier (2009), en rad vetenskapliga artiklar och bokkapitel, samt boken Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar (2013). I Den svala svenska tilliten analyseras resultaten från internationella studier men framför allt från en stor befolkningsundersökning i 33 svenska kommuner. Tilliten i Sverige är hög i ett internationellt, jämförande perspektiv men det finns betydande skillnader inom landet.

I bokens första del behandlas de sega sociala strukturer historiskt har skapat en bred men sval tillit i Sverige. I boken andra del ställs frågan om denna höga generella tillit nu kan komma att utmanas och försvagas på grund av förändringsprocesser, inklusive ekonomisk ojämlikhet och invandrarrelaterad mångfald,  som märks främst på lokal nivå. Detta gäller i synnerhet den form av tillit som författarna kallar lokalsamhälletillit.  Författare är, förutom Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk och Lars Svedberg.

För mer information om tillitsprogrammet på Ersta Sköndal högskola samt en komplett lista på publikationer, se programmets egen hemsida. Fler artiklar om social tillit och de böcker som publicerats inom ramen för projektet finns här.