Skip to content

Böcker

 • With Per Selle, Lars Skov Henriksen and Hanna Hallin (editors). Civilsamhället klämt mellan stat och kapital: Välfärd, mångfald, framtid. Stockholm: SNS Förlag, 2013.
 • With Nina Witoszek and Bron Taylor (editors). Civil Society in the Age of Monitory Democracy. New York and Oxford: Berghahn Books., 2013.
 • With Johan Vamstad. Att ge eller satt beskattas. Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder. Stockholm: Sektor3 – Tankesmedjan för det civila samhället, 2009.
 • State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered (editor), New York and Oxford: Berghahn Books, 2007.
 • With Lars Svedberg (editors), Det civila samhället som forskningsfält: nya avhandlingar i ett nytt sekel [Civil Society as a Field of Research: New Dissertations in a New Century], Stockholm: Gidlunds. 2006.
 • Civilt Samhälle kontra Offentlig Sektor [“Civil Society vs. the Public Sector”] (editor), Stockholm: SNS, 1995.

Vetenskapliga artiklar

 • Rethinking the Nordic welfare state through a neo-Hegelian theory of state and civil society. In Journal of Political Ideologies, 15: 3, 227—239. 2010.
 • ”Commentary. Incentives and Conditions Shaping civil Society” in Journal of Civil Society 6:2, 185-187. 2010.
 • ”Det civila samhällets karriär som vetenskapligt och politiskt begrepp i Sverige” in Tidskrift for samfunnsforskning 4, 2008.

Bokkapitel

 • “Rethinking the Position of Civil Society in the Nordic Social Contract: Social Trust and Radical Individualism” in Filip Wijkström and Annette Zimmer (eds.), Nordic Civil Society at a Cross-Roads: Transforming the Popular Movement Tradition, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 2011.
 • Från folkrörelse till civilsamhälle: Staten och samhället i det moderna Sverige” in Johan von Essen (ed.), Det svenska civilsamhället – en introduktion. Stockholm: Forum för Frivilligt Socialt Arbete. 2010.
 • “Unga, civilsamhälle och välfärd” in Ungdomsstyrelsen, Fokus 07: an analys av ungas hälsa och utsatthet, Stockholm: Fritzes 2008 (with Lars Svedberg).
 • “Introduction” in Lars Trägårdh (editor),  State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered,London andNew York: Berghahn Books, 2007.
 • “The ‘Civil Society’ Debate in Sweden: The Welfare State Challenged” in Lars Trägårdh (editor),  State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered,London andNew York: Berghahn Books, 2007.
 • “Democratic Governance and the Creation of Social Capital in Sweden: The Discreet Charm of Governmental Commissions,” in Lars Trägårdh (editor),  State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered,London andNew York: Berghahn Books, 2007.
 • “The State and Civil Societyin an Historical Perspective” (With Bo Rothstein)  in Lars Trägårdh (editor),  State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered,London andNew York: Berghahn Books, 2007.
 • ”Introduktion” (with Lars Svedberg) in Lars Svedberg and Lars Trägårdh (editors), Det civila samhället som forskningsfält: nya avhandlingar i ett nytt sekel [Civil Society as a Field of Research: New Dissertations in a New Century], Stockholm: Gidlunds. 2006.
 • ”Från SSU:s folkrörelser till Timbros civilsamhälle” in Håkan A Bengtsson (editor), I rörelse: en bok om folkrörelserna och demokratin [”In Motion: A Book about Popular Movements and Democracy”]. Stockholm: Premiss (2006).
 • “Utopin om de sociala ekonomin” [“The Utopia of the Social Economy’] in Filip Wijkström and Tom Johnstad, Om kooperation & social ekonomi, Stockholm: Föreningen Kooperativa Studier, 2000.
 • “Det civila samhället som analytiskt begrepp och politisk slogan” [Civil Society as analytical concept and political slogan] in Erik Amnå, Civilsamhället. Stockholm: Fritzes (1999)

Publikationer inom

Böcker

 • With Per Selle, Lars Skov Henriksen and Hanna Hallin (editors). Civilsamhället klämt mellan stat och kapital: Välfärd, mångfald, framtid. Stockholm: SNS Förlag, 2013.
 • With Nina Witoszek and Bron Taylor (editors). Civil Society in the Age of Monitory Democracy. New York and Oxford: Berghahn Books., 2013.
 • With Johan Vamstad. Att ge eller satt beskattas. Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder. Stockholm: Sektor3 – Tankesmedjan för det civila samhället, 2009.
 • State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered (editor), New York and Oxford: Berghahn Books, 2007.
 • With Lars Svedberg (editors), Det civila samhället som forskningsfält: nya avhandlingar i ett nytt sekel [Civil Society as a Field of Research: New Dissertations in a New Century], Stockholm: Gidlunds. 2006.
 • Civilt Samhälle kontra Offentlig Sektor [“Civil Society vs. the Public Sector”] (editor), Stockholm: SNS, 1995.

Vetenskapliga artiklar

 • Rethinking the Nordic welfare state through a neo-Hegelian theory of state and civil society. In Journal of Political Ideologies, 15: 3, 227—239. 2010.
 • ”Commentary. Incentives and Conditions Shaping civil Society” in Journal of Civil Society 6:2, 185-187. 2010.
 • ”Det civila samhällets karriär som vetenskapligt och politiskt begrepp i Sverige” in Tidskrift for samfunnsforskning 4, 2008.

Bokkapitel

 • “Rethinking the Position of Civil Society in the Nordic Social Contract: Social Trust and Radical Individualism” in Filip Wijkström and Annette Zimmer (eds.), Nordic Civil Society at a Cross-Roads: Transforming the Popular Movement Tradition, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 2011.
 • Från folkrörelse till civilsamhälle: Staten och samhället i det moderna Sverige” in Johan von Essen (ed.), Det svenska civilsamhället – en introduktion. Stockholm: Forum för Frivilligt Socialt Arbete. 2010.
 • “Unga, civilsamhälle och välfärd” in Ungdomsstyrelsen, Fokus 07: an analys av ungas hälsa och utsatthet, Stockholm: Fritzes 2008 (with Lars Svedberg).
 • “Introduction” in Lars Trägårdh (editor),  State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered,London andNew York: Berghahn Books, 2007.
 • “The ‘Civil Society’ Debate in Sweden: The Welfare State Challenged” in Lars Trägårdh (editor),  State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered,London andNew York: Berghahn Books, 2007.
 • “Democratic Governance and the Creation of Social Capital in Sweden: The Discreet Charm of Governmental Commissions,” in Lars Trägårdh (editor),  State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered,London andNew York: Berghahn Books, 2007.
 • “The State and Civil Societyin an Historical Perspective” (With Bo Rothstein)  in Lars Trägårdh (editor),  State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered,London andNew York: Berghahn Books, 2007.
 • ”Introduktion” (with Lars Svedberg) in Lars Svedberg and Lars Trägårdh (editors), Det civila samhället som forskningsfält: nya avhandlingar i ett nytt sekel [Civil Society as a Field of Research: New Dissertations in a New Century], Stockholm: Gidlunds. 2006.
 • ”Från SSU:s folkrörelser till Timbros civilsamhälle” in Håkan A Bengtsson (editor), I rörelse: en bok om folkrörelserna och demokratin [”In Motion: A Book about Popular Movements and Democracy”]. Stockholm: Premiss (2006).
 • “Utopin om de sociala ekonomin” [“The Utopia of the Social Economy’] in Filip Wijkström and Tom Johnstad, Om kooperation & social ekonomi, Stockholm: Föreningen Kooperativa Studier, 2000.
 • “Det civila samhället som analytiskt begrepp och politisk slogan” [Civil Society as analytical concept and political slogan] in Erik Amnå, Civilsamhället. Stockholm: Fritzes (1999)

Publikationer inom