Det civila samhället i Sverige

[:sv]I början av 1990-talet, när Lars Trägårdh var i Sverige och Tyskland i samband med att han skrev klart sin avhandling om folk-begreppet i svensk och tysk politisk retorik, blossade det upp en debatt om vad som då var ett nytt begrepp i Sverige, nämligen ”civilsamhället”. På inbjudan av Maciej Zaremba på Dagens Nyheter, där Trägårdh sedan ett par år regelbundet publicerade artiklar om framför allt amerikansk politik, kom han sommaren 1992 att skriva ett par debattartiklar i DN:s kulturdel som senare samlades i antologin Systemskifte¹. Detta blev startskottet för en ny forskningsansats som kommit att bli ett huvudspår för honom. Under ett post-doc år vid Göteborgs universitet kom han mot slutet av 1993 att organisera en konferens under rubriken ”civilt samhälle kontra offentlig sektor” som året efter publicerades av SNS förlag som en antologi med samma titel. Såväl konferensens som bokens syfte var att föra samman forskare från skilda akademiska och politiska perspektiv och boken kom sedan att användas flitigt av forskare som gav sig i kast med detta relativt nya fält.

Därefter har Trägårdh, inom ramen för sin anknytning till Ersta Sköndal högskola, kommit att fortsätta denna forskning i en rad böcker och artiklar som rör såväl historiska som teoretiska aspekter av civilsamhället och dess relation till stat, marknad, familj och individ. Han har publicerat på engelska, ryska, danska, tyska och spanska.

Under 2013 publicerade han tre böcker som rör civilsamhället, såväl det svenska som det globala, varav en – Civilsamhället klämt mellan stat och kapital – är en uppföljare till Civilt samhälle kontra offentlig sektor från 1994. De andra två är Den svala svenska tilliten och Civil Society in the Age of Monitory Democracy.

¹Göran Greider, Tomas Lappalainen m.fl. (red.), Systemskifte: fyra folkhemsdebatter. Stockholm: Carlsson, 1993. Se omslag.[:]

 • BÖCKER

  • With Per Selle, Lars Skov Henriksen and Hanna Hallin (editors). Civilsamhället klämt mellan stat och kapital: Välfärd, mångfald, framtid. Stockholm: SNS Förlag, 2013.
  • With Nina Witoszek and Bron Taylor (editors). Civil Society in the Age of Monitory Democracy. New York and Oxford: Berghahn Books., 2013.
  • With Johan Vamstad. Att ge eller satt beskattas. Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder. Stockholm: Sektor3 – Tankesmedjan för det civila samhället, 2009.
  • State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered (editor), New York and Oxford: Berghahn Books, 2007.
  • With Lars Svedberg (editors), Det civila samhället som forskningsfält: nya avhandlingar i ett nytt sekel[Civil Society as a Field of Research: New Dissertations in a New Century], Stockholm: Gidlunds. 2006.
  • Civilt Samhälle kontra Offentlig Sektor [“Civil Society vs. the Public Sector”] (editor), Stockholm: SNS, 1995.

  VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

  • Rethinking the Nordic welfare state through a neo-Hegelian theory of state and civil society. In Journal of Political Ideologies, 15: 3, 227—239. 2010.
  • ”Commentary. Incentives and Conditions Shaping civil Society” in Journal of Civil Society 6:2, 185-187. 2010.
  • ”Det civila samhällets karriär som vetenskapligt och politiskt begrepp i Sverige” in Tidskrift for samfunnsforskning 4, 2008.

  BOKKAPITEL

  • “Rethinking the Position of Civil Society in the Nordic Social Contract: Social Trust and Radical Individualism” in Filip Wijkström and Annette Zimmer (eds.), Nordic Civil Society at a Cross-Roads:Transforming the Popular Movement Tradition, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 2011.
  • Från folkrörelse till civilsamhälle: Staten och samhället i det moderna Sverige” in Johan von Essen (ed.), Det svenska civilsamhället – en introduktion. Stockholm: Forum för Frivilligt Socialt Arbete. 2010.
  • “Unga, civilsamhälle och välfärd” in Ungdomsstyrelsen, Fokus 07: an analys av ungas hälsa och utsatthet, Stockholm: Fritzes 2008 (with Lars Svedberg).
  • “Introduction” in Lars Trägårdh (editor),  State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered,London andNew York: Berghahn Books, 2007.
  • “The ‘Civil Society’ Debate in Sweden: The Welfare State Challenged” in Lars Trägårdh (editor),  State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered,London andNew York: Berghahn Books, 2007.
  • “Democratic Governance and the Creation of Social Capital in Sweden: The Discreet Charm of Governmental Commissions,” in Lars Trägårdh (editor),  State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered,London andNew York: Berghahn Books, 2007.
  • “The State and Civil Societyin an Historical Perspective” (With Bo Rothstein)  in Lars Trägårdh (editor),  State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered,London andNew York: Berghahn Books, 2007.
  • ”Introduktion” (with Lars Svedberg) in Lars Svedberg and Lars Trägårdh (editors), Det civila samhället som forskningsfält: nya avhandlingar i ett nytt sekel [Civil Society as a Field of Research: New Dissertations in a New Century], Stockholm: Gidlunds. 2006.
  • ”Från SSU:s folkrörelser till Timbros civilsamhälle” in Håkan A Bengtsson (editor), I rörelse: en bok om folkrörelserna och demokratin [”In Motion: A Book about Popular Movements and Democracy”]. Stockholm: Premiss (2006).
  • “Utopin om de sociala ekonomin” [“The Utopia of the Social Economy’] in Filip Wijkström and Tom Johnstad, Om kooperation & social ekonomi, Stockholm: Föreningen Kooperativa Studier, 2000.
  • “Det civila samhället som analytiskt begrepp och politisk slogan” [Civil Society as analytical concept and political slogan] in Erik Amnå, Civilsamhället. Stockholm: Fritzes (1999)