Välkomna

Lars Trägårdh är historiker och har sedan 1970 mest varit bosatt i USA. Efter en tid som förskolelärare, caféföreståndare och entreprenör inom datagrafikbranschen återvände han mot slutet av 1980-talet till de akademiska studierna. Han doktorerade 1993 i historia vid UC Berkeley efter flera års arkivforskning i Sverige och Tyskland. Efter sin disputation med en avhandling om folk-begreppet i svensk och tysk politisk kultur, arbetade han under ett tiotal år som historieprofessor vid Barnard College, Columbia University där han undervisade och forskade om modern svensk och tysk historia.

Han har även varit knuten till The Institute for the Study of Europe vid Columbia University. Under denna tid gjorde han vid flera tillfällen mellanspel som gästprofessor på Tema Barn vid Linköpings Universitet och ledde tillsammans med Henrik Berggren ett HSFR finansierat forskningsprojekt på Södertörns högskola, vilket resulterade i den omskrivna och kritikerrosade boken – Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige (Norstedts 2006, pocket 2009). Hans forskning har främst rört det svenska sociala kontraktet och den nordiska modellen i ett jämförande perspektiv, med betoning på nationalismen, folkhemmet och välfärdsstatens historiska rötterindividens ställning och rättigheter samt civilsamhällets roll för välfärd och demokrati.

Sedan 2009 bor han återigen i Sverige där han är han knuten till Ersta Sköndal högskola. Där arbetar han för nuvarande med två större projekt: ett som fokuserar på barns rättigheter i ett jämförande perspektiv (USA, Frankrike, Tyskland, Sverige) och ett som rör den sociala tilliten i Sverige. Mellan 2011 och 2013 var Lars Trägårdh ledamot i regeringens Framtidskommission. Framtidskommissionen leddes av statsminister Fredrik Reinfeldt och bestod av partiledarna i regeringen samt nio personer, däribland Lars Trägårdh, från olika delar av det svenska samhället.

Han har också medverkat i den offentliga debatten i Sverige, dels genom återkommande framträdanden i radio och TV men framför allt via artiklar i svenska tidningar och tidskrifter som Dagens Nyheter, Axess, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan där han som skriver om den intellektuella och politiska debatten i USA och Sverige. Han har också skrivit och uppmärksammats i internationella media.