Välkomna

Lars Trägårdh är historiker och har sedan 1970 mest varit bosatt i USA. Efter en tid som förskolelärare, caféföreståndare och entreprenör inom datagrafikbranschen återvände han mot slutet av 1980-talet till de akademiska studierna. Han doktorerade 1993 i historia vid UC Berkeley efter flera års arkivforskning i Sverige och Tyskland. Efter sin disputation med en avhandling om folk-begreppet i svensk och tysk politisk kultur, arbetade han under ett tiotal år som historieprofessor vid Barnard College, Columbia University där han undervisade och forskade om modern svensk och tysk historia.

Under sin tid i USA gjorde han också vid flera tillfällen mellanspel som gästprofessor på Tema Barn vid Linköpings Universitet där han erbjöd kurser på doktorandnivå. Tillsammans med Henrik Berggren ledde hand också ett HSFR finansierat forskningsprojekt på Södertörns högskola, vilket resulterade i den omskrivna och kritikerrosade boken – Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige (Norstedts 2006, pocket 2009, reviderad och utökad nyutgåva 2015, tysk översättning 2016).

Sedan 2010 bor han återigen i Sverige där han är han knuten till Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hans forskning har rört det svenska samhällskontraktet och den nordiska modellen i ett jämförande perspektiv, nationalismen, folkhemmet och välfärdsstatens historiska rötter, individens ställning och rättigheter samt civilsamhällets roll för välfärd och demokrati. För nuvarande leder han ett större forskningsprojekt som rör den sociala tilliten i Sverige. Han skriver även på en bok med fokus på barns rättigheter i ett jämförande perspektiv (USA, Frankrike, Tyskland, Sverige) och har just påbörjat två nya projekt, dels en satsning på filantropiforskning, dels forskning kring religionen ställning och betydelse i det moderna, sekulära Sverige i en tid av ökad mångfald och migration.

Mellan 2011 och 2013 var Lars Trägårdh ledamot i regeringens Framtidskommission. Framtidskommissionen leddes av statsminister Fredrik Reinfeldt och bestod av partiledarna i regeringen samt nio personer, däribland Lars Trägårdh, från olika delar av det svenska samhället.

Han medverkar också i den offentliga debatten i Sverige, dels genom återkommande framträdanden i radio och TV men framför allt via artiklar i svenska tidningar och tidskrifter som Dagens Nyheter, Axess, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan där han som skriver om den intellektuella och politiska debatten i USA och Sverige. Han har också skrivit och uppmärksammats i internationella media.