[:sv]Individuella rättigheter nästa steg för välfärdsstaten[:]

[:sv]Professor i historia: I takt med att försäkringsbolagen erbjuder säkrare och civilrättsligt bindande socialförsäkringar måste de statliga sociala systemen gå över från paternalism till individualism. Traditionellt har ”den svenska modellen” varit Socialdemokraternas stora signum med arbetsmarknadspolitik och välfärdsstat som hörnstenar. Nu har Moderaterna utmanat med sin egen tolkning av en ”ny” svensk modell i en mer […]