Nya förbud föder nya erotiska zoner

Lars Trägårdh diskuterar ny feministisk forskning om erotik, prostitution och pornografi. Han menar att Georges Batailles och Michel Foucaults idéer är nödvändiga för att förstå erotikens väsen. Läs hela artikeln som PDF här… LARS TRÄGÅRDH Publicerad i Dagens Nyheter den 16 januari 1995.