(Svenska) Ideellt forum 2018: “Hur är det med tilliten i ideell sektor?”